کارت گرافیک آرک تک مدل RTX۲۰۶۰ - حافظه ۶ گیگابایت

RTX۲۰۶۰ ۶GB

کارت گرافیک آرک تک مدل GT۷۳۰ - حافظه ۲ گیگابایت

GT۷۳۰ ۲GB

کارت گرافیک آرک تک مدل G۲۱۰ V۲ - حافظه ۱ گیگابایت

G۲۱۰ V۲ ۱GB

کارت گرافیک آرک تک مدل GT۶۱۰ - حافظه ۲ گیگابایت

GT۶۱۰ ۲GB

کارت گرافیک آرک تک مدل GTX۷۵۰Ti V۳ DDR۵ - حافظه ۲ گیگابایت

GTX۷۵۰Ti V۳ DDR۵ ۲GB

کارت گرافیک بایوستار مدل RX۵۵۰ ۴GB DDR۵

RX۵۵۰ ۴GB

VGA Biostar RX۵۶۰ ۴GB DDR۵

کارت گرافیک سافایر مدل RX ۵۸۰ ۸G PULSE GDDR۵

RX ۵۸۰ ۸G PULSE GDDR۵

کارت گرافیک بایوستار مدل جی تی ۷۴۰ - حافظه ۲ گیگابایت

GT۷۴۰

VGA BIOSTAR GTX۱۰۶۰ DDR۵ ۶GB

VGA BIOSTAR RX۵۸۰ DDR۵ ۲۵۶bit - ۸GB

VGA Biostar GT۷۳۰M ۱GB DDR۵

VGA SAPPHIRE RX ۴۷۰ -۴GB MINING Edition

VGA SAPHIRE RX ۴۷۰ MINING Edition- ۸GB

VGA BIOSTAR RX۵۸۰ GDDR۵ - ۴GB

VGA BIOSTAR RX۵۷۰ ۴GB GDDR۵

VGA Biostar GTX۷۵۰ Ti - ۴GB

VGA SAPHIRE NITRO RX ۴۶۰ ۴G GDDR۵